Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Mobiel Water Meten - Mozambique

Mobile Water Management heeft een techniek ontwikkeld om met een smartphone foto’s van een peilschaal te maken. De software telt eenvoudig de streepjes, ook als de peilschaal vies is of scheef staat. Er wordt in het veld niets geïnstalleerd, dus de metingen worden nog steeds door mensen op locatie verricht. De foto met meetgegevens gaat direct naar een centrale database, wat zorgt voor een actueel en betrouwbaar beeld van de waterstand in het werkgebied. De technologie wordt al door zeven Nederlandse waterschappen gebruikt, en dat aantal zal verder toenemen. Dezelfde techniek is toegepast in Mozambique maar aangepast voor de specifieke peilschalen in gebruik bij het lokale waterschap Ara Sul. De doelstelling van het project was watermanagement transparant en pro-actief maken door het opzetten van een betaalbaar meetnetwerk gebaseerd op mobiele technologie.

 

Projectnummer: PVWS14044
Projectsom: € 432.325,00
Subsidie PvW: € 250.000,00
Jaar:  2014-2015
Land:  Mozambique
Aanvrager/ontvanger/uitvoerder: Mobile Water Management
Projectpartners:  Unesco-IHE, Hydrologic


Geen technologie zonder governance
Hajo Heusinkveld van Mobile Water Management: ‘In Mozambique bleek bij wet te zijn geregeld dat het waterpeil drie keer per dag moest worden gemeten. Dat was erg veel en ook vaak zinloos, zeker in gebieden waar een rivier een flink deel van het jaar droog staat. Je krijgt dan héél veel foto’s binnen van een peilschaal in het zand. De watermeter werd niettemin verondersteld er naartoe te gaan, voor een zeer lage vergoeding. Vaak over grote afstanden, met de bus. Bij een handmatige opname, op papier, konden ze zelf een getal verzinnen, maar met onze techniek kon dat dus niet, dus was het meteen bekend als iemand er niet naartoe was gegaan.

Ons project gericht op transparantie heeft dus ook het feilen van het hele systeem aan het licht gebracht. De afgelopen decennia zijn er gewoon geen goede data verzameld, terwijl je daar bijvoorbeeld wel het beleid voor de winning van drinkwater op baseert, of de bouw van bruggen.  Dat is een uitkomst die je niet graag deelt, en het zorgde ook voor veel politieke weerstand.

Je zou vanuit het Nederlandse perspectief zeggen dat je die mensen met name in het droge seizoen beter iets anders kon laten doen, en dat je daarvoor dan de wet zou moeten aanpassen. Maar zo werkt het in Mozambique dus absoluut niet. We zouden 300 meetlocaties inrichten, maar dat zijn er slechts 20 geworden die structureel werden gemeten. Het ging wel om strategische plekken in het stroomgebied, zoals op de grens met Zuid-Afrika waar de rivier het land binnenstroomt. We wisten in eerste instantie ook niet precies waar gemeten moest worden, we hadden eenvoudig de coördinaten niet.

Het bleek maar weer dat je iets meestal niet met uitsluitend technologie kunt veranderen, als er ook een governanceprobleem is. Daar hebben we van geleerd.

Voor ons was de conclusie dat het operationeel waterbeheer in die omstandigheden een heel lastige businesscase is. Daarom zijn we onze technologie ook gaan richten op de drinkwatersector, dat is veel eenvoudiger. Je maakt dan geen foto van een peilschaal, maar van de watermeter, en je koppelt dat direct aan de factuur, waardoor je een heel efficiënt en betrouwbaar betaalproces krijgt. Daarvoor werken we nu samen met een lokaal privaat drinkwaterbedrijf in Mozambique in een project van VIA Water. En we werken nog aan verschillende andere projecten, zoals het bemeten van het irrigatiesysteem van een suikerrietplantage in Mozambique en een demonstratieproject van RVO (DHI regeling) voor drinkwater in Johannesburg. Zo werkt het: je spreekt en je kent mensen, je vertelt waar je mee bezig bent, en zo gaat het balletje rollen.’

Lees Meer

Foto's

 
Terug naar het overzicht
Volgende case