Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Over Partners voor water

Nederland heeft omvangrijke kennis en ervaring op het gebied van water en waterbeheer en heeft daarmee internationaal een goede reputatie opgebouwd. De internationale vraag naar waterkennis groeit. En dat biedt kansen voor de Nederlandse watersector.

Het programma Partners voor Water 3 (2010-2015) zette zich in om de Nederlandse watersector te ondersteunen bij het verzilveren van deze kansen. Het programma heeft daarbij een aanjagende rol gehad; projecten werden ondersteund in de initiërende fase. Dit deed het programma door samenwerkende partijen uit de sector te ondersteunen in de hele keten van internationaal ondernemen/samenwerken:

  • creëren van de juiste randvoorwaarden om internationaal te ondernemen of samenwerken
  • identificatiemissies voor het in kaart brengen van kansen in nieuwe markten
  • verstrekken van marktinformatie
  • creëren van partnerships / samenwerkingsverbanden
  • toegang bieden tot de juiste nationale en internationale netwerken
  • internationaal profileren van de sector
  • financieel ondersteunen van concrete innovatieve projecten van samenwerkende Nederlandse partijen in het buitenland

In 2010 startte de derde programmaperiode van Partners voor Water (2010-2015) met een jaarlijks budget van 9,5 miljoen euro.

Opdrachtgevers & uitvoerders programma Partners voor Water 3

Het programma Partners voor Water 3 werd uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. De internationale beleidsambities op het gebied van water  van deze drie ministeries werden in hoofdstuk 6 van het Nationaal Water Plan – ook wel Water Mondiaal genoemd –  verwoord.