Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Workshop appropriate finance voorziet in behoefte watersector

Financiële haalbaarheid en financierbaarheid van waterprojecten zijn een enorme uitdaging. Water projecten bevinden zich vaak in het publieke domein, niet rendabel en meestal aangewezen op subsidies. In het licht van de toenemende vraag naar water en water gerelateerde infrastructuur is het waarschijnlijk niet haalbaar en dus niet duurzaam uitsluitend afhankelijk te zijn van beurzen en subsidies. Het creëren van ‘return on investment’ betekent anders kijken naar onze financiële mechanismen en business modellen. Binnen het project ‘Appropriate Finance’, dat ondersteund werd door het Partners voor Water 3 programma, werd gekeken naar nieuwe vormen van financiering om zo de positie van de Nederlandse watersector internationaal te versterken.

Het vergroten en benutten van commerciële kansen voor de Nederlandse watersector is niet alleen een kwestie van kennis en ervaring. Bijna net zo belangrijk is de financiering. Alle reden om er tijdens de Amsterdam International Water Week 2013 een drukbezochte workshop aan te wijden. Mede-organisator Hein Gietema van CSC Strategy & Finance: ‘Het leeft enorm, iedereen zoekt naar goede oplossingen. Nederlandse bedrijven staan vaak niet te springen om substantieel mee te financieren, een goed instrumentarium ontbreekt nog en grote andere landen hebben veel meer power. Je moet dus slim en snel zijn.’

Grote infrastructurele werken vergen enorme investeringen. Deels heeft de betrokken overheid dat geld zelf niet, en is er aanvullende financiering noodzakelijk om het project van de grond te krijgen. Anders bestaat de opdracht eenvoudig niet. Maar, benadrukt Hein Gietema: ‘Ook in algemene zin zijn partijen in het voordeel die zelf financiering meebrengen. Nederland heeft die traditie niet zo, maar is natuurlijk ook niet groot. Andere landen, zoals China, India en Brazilië werpen zich met veel meer brute kracht in de strijd. Ze bieden alles: ontwerp, financiering, bouw, beheer. Ze geven er desgewenst nog een heel sportstadion bij en je mag in olie betalen. Daar kun je als klein land niet tegenop. En zeker niet wanneer je blijft denken in uurtje-factuurtje. Nederlanders willen gewoon betaald worden voor hun werk. Dat klinkt logisch, maar die aanpak begint zo langzamerhand echt dinosaurusachtige trekjes te vertonen.’

Hoe pak je het dan aan, is de volgende vraag. Het antwoord, volgens Hein Gietema: ‘Je moet het slim spelen. Ondanks alle concurrentie kunnen we sommige dingen gewoon beter dan de anderen. Daar moet je als bedrijf gebruik van maken door in de beginfase waarde en commitment van de klant te creëren. Niet alleen door technische kennis te etaleren en over te dragen, maar ook door na te denken over de gehele project cyclus. Daarbij spelen ook financiering en management een rol. Dat vergt creativiteit en voorinvesteringen. Ook de Nederlandse publieke sector kan hierin een rol spelen.

Je kunt er ook voor zorgen dat Nederlandse expertise hoog in de boom zit in een project development unit. Neem een land als Myanmar. Dat wil uit het isolement komen en heeft grote behoefte aan hoogwaardig technisch advies maar misschien nog meer aan projecten op de grond. Zo’n ‘embedded’
expert moet er óók voor zorgen dat er goede aanbestedingen komen, waarin niet alleen naar de kosten wordt gekeken en niet per definitie de goedkoopste wint. En mijn voorstel zou zijn om de betaling van zo’n expert afhankelijk te maken van geslaagde aanbestedingen om ‘aligned interest’ met een gastland te verkrijgen. Zo vergroot je de kansen van westerse bedrijven, die kunnen concurreren op betaalbare kwaliteit.

Zoals Nederland. We hebben de naam dat we een handelsland zijn, met kooplieden die weten hoe ze geld moeten verdienen. Maar op dit gebied laten we het te weinig zien. Wij kunnen meer initiatief tonen. Waarbij we dan natuurlijk rekening dienen te houden met de sterke kanten, maar ook met de beperkingen van ons bedrijfsleven en onze overheid.’

Lees Meer

Foto's

Publicaties / Downloads / Films

download

Toolkit appropriate finance

Vorige case
Terug naar het overzicht
Volgende case