Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Tijdens Partners voor Water 3 is ingezet op het vormgeven van één overtuigend internationaal gezicht voor de Nederlandse watersector, gekoppeld aan heldere en duidelijk afgebakende thema’s. Daarmee is de versnippering in de internationale branding voor een flink deel teruggedrongen en hebben we de sector wereldwijd een helder profiel gegeven. 

De sector schaarde zich in toenemende mate achter de slogan ‘Let’s work together’. Die boodschap positioneert Nederland als partner voor wateroplossingen, samen met klanten in de landen waarin de sector actief is en samen met andere landen. Daarnaast hebben we de nadruk gelegd op het veelzijdige portfolio van Nederland en de integrale aanpak die daarbij hoort. Deze boodschap vormde de rode draad in alle branding activiteiten, van evenementen tot internationale branding. 

Branding
Dutchwatersector.com heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale branding. Deze website heeft zich ontwikkeld tot een waardevolle etalage van de Nederlandse kennis, kunde en ervaring. Dutchwatersector.com was, als centraal platform, het antwoord op een lang gekoesterde wens van de sector om zo’n etalage te hebben. De website trekt maandelijks ongeveer 15.000 bezoekers, waarvan 70 procent uit het buitenland. Dat succes is mede te danken aan het feit dat er dagelijks nieuwe journalistieke content op staat over actuele onderwerpen in de wereld, die vervolgens gelinkt wordt aan kennis en producten van de Nederlandse sector. De landenpagina’s met informatie per land geven de bezoeker een goed beeld van de projecten in een land. Daarnaast bouwden we voor de sector portfolio’s rond cross-sectorale thema’s, zoals de campagne Water & Agrifood, de portfolio Smart Information Solutions on Water & Climate en het Platform Water & Mijnbouw. 
Ook de pagina’s over evenementen worden veel bekeken en gedeeld, internationale partijen bereiden zich vaak via dutchwatersector.com voor op de deelname of het bezoek aan een beurs of conferentie. Op sociale media heeft de site inmiddels zo’n 4.000 volgers. In het kielzorg van de ‘Delta Approach’ verscheen een serie magazines die dit thema per land verder uitdiepten, zodat een herkenbare serie magazines ontstond. 

Het consequent door iedereen en overal gebruiken van de thema’s, en het zorgen voor een aansprekende communicatieve vertaling, heeft geholpen bij het eenduidig internationaal profileren. Tijd om achterover te leunen is er niet: het blijft een uitdaging om de sector continu achter één vlag te krijgen en te houden. Ook is het soms lastig om bij het opzetten van campagnes goed af te spreken wie als verantwoordelijk ‘eigenaar’ optreedt, thema’s goed te laden. Eenduidigheid naar buiten toe moet worden voorafgegaan door interne eenduidigheid.

Evenementen
De eenduidige internationale branding kwam zeker ook tot uitdrukking tijdens evenementen. In het begin van Partners voor Water 3 was het streven er vaak op gericht om zo veel mogelijk partijen deel te laten nemen in het Netherlands Water Pavilion. Maar gaandeweg veranderde dat. De wereld is veel bereikbaarder geworden, marketing budgetten zijn veranderd, er wordt meer nagedacht over daadwerkelijke deelname aan een evenement. De aanpak veranderde in een meer selectieve aanpak voor de samenstelling van het evenementenprogramma, rekening houdend met de waarde die de sector er zelf aan toekent, plus de focuslanden en de focusthema’s. Naast beursdeelname, werd bijvoorbeeld inbreng in het aan beurzen gelinkte conferentieprogramma steeds belangrijker. Ook was er toenemende aandacht voor het bij elkaar brengen van een compleet aanbod: op basis van de aanmelding werd actief gezocht naar complementerende partijen, om zo tot een goede aanwezigheid van de sector te komen, met een op het evenement afgestelde mix van bedrijven, kennisinstituten en publieke sector.

Tegelijkertijd leerde de praktijk dat het Netherlands Water Pavilion een duidelijke toegevoegde waarde bood aan veel sectorpartijen: samen in het Pavilion werkte beter dan individuele aanwezigheid en was bovendien een stuk efficiënter. In het Netherlands Water Pavilion stond uiteraard de slogan ‘Let’s work together’ steeds centraal. Het werd meer en meer de thuishaven en de huiskamer waar de Nederlandse sector geïnteresseerde buitenlandse partijen ontving.

Met ondersteuning vanuit Partners voor Water 3 zijn ook in Nederland diverse evenementen georganiseerd, waarbij vooral kennisontwikkeling centraal stond. Goed voorbeeld was Waterproof, twee keer voor en door de sector georganiseerd, om kennis en ervaring uit te wisselen en zo – met het Partners voor Water programma als handvat - de stap naar het buitenland te vergemakkelijken. 

Lees Meer

Cases

case
www.dutchwatersector.com

www.dutchwatersector.com

case
WWF7

WWF7

case
Delta Approach

Delta Approach

case
International Water Week 2011

International Water Week 2011

Infographics

infographic
Grote evenementen en beursdeelnamen

Grote evenementen en beursdeelnamen

infographic
Bezoekersaantallen website dutchwatersector

Bezoekersaantallen website dutchwatersector

infographic
Publicaties

Publicaties

infographic
Artikelen dutchwatersector.com

Artikelen dutchwatersector.com

Downloads / Publicaties / Films

publicatie
Portfolio Smart Information Solutions

Portfolio Smart Information Solutions

publicatie
Portfolio Water & Agrifood

Portfolio Water & Agrifood

publicatie
Infographic Water & Food

Infographic Water & Food

publicatie
Magazine Indonesië

Magazine Indonesië

publicatie
Magazine Colombia

Magazine Colombia

publicatie
Magazine Bangladesh

Magazine Bangladesh

video

Samenwerking Colombia-The Netherlands

Samenwerking Colombia-The Netherlands

video

Samenwerking Bangladesh - The Netherlands

Samenwerking Bangladesh - The Netherlands

video

Partners for a new Perspective

Partners for a new Perspective

video

Integrated approach on Water & Agrifood

Integrated approach on Water & Agrifood

publicatie
Magazine Delta Approach

Magazine Delta Approach

video

12 Building blocks for a delta approach

12 Building blocks for a delta approach

publicatie
Overzicht waterprojecten Indonesië

Overzicht waterprojecten Indonesië

publicatie
Magazine Air Belanda Indonesia

Magazine Air Belanda Indonesia

publicatie
Ports of the Future brochure

Ports of the Future brochure

publicatie
Netherlands cooperation on Water and Climate services folder

Netherlands cooperation on Water and Climate services folder

publicatie
Infographic Smart Information Solutions for Water and Climate

Infographic Smart Information Solutions for Water and Climate