Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

President Santos belt: Nederland moet helpen!

Colombia werd in 2012 toegevoegd aan de lijst met Partners voor Water landen. Het land werd al ondersteund vanuit de Transitiefaciliteit van RVO.nl. De Colombiaanse overheid stond voor grote uitdagingen sinds de overstromingen in 2010. Er was behoefte aan geavanceerde diensten in de landbouw- en watersector. Deze diensten konden het land helpen met het beheer van hun waterreserves, het ontwerpen van adequate structuren en het verhogen van de veiligheid. In 2014 werd Colombia toegevoegd aan de lijst van Deltalanden.

Ze zat in een bootje op een meer in Colombia, een paar dagen voor kerstmis 2010, toen de mobiele telefoon rinkelde van Marion Kappeyne van de Coppello, Nederlands ambassadeur in Colombia. Aan de telefoon: president Juan Manuel Santos in hoogsteigen persoon. Het onderwerp: Nederland moest helpen de waterproblemen in Colombia te lijf te gaan. En wel onmiddellijk. Het lijkt een onwaarschijnlijk verhaal, maar zo ging het echt. En het zette de watersamenwerking tussen beide landen meteen in de hoogste versnelling.

Marion Kappeyne: ‘Er waren al maanden hevige overstromingen. Miljoenen mensen getroffen, honderden doden. Het was een echte nationale ramp. President Santos wist dat Nederland decennia geleden verschillende studies had gefinancierd naar oplossingen voor waterproblemen in een aantal gebieden. Tot uitvoering was het nooit gekomen. De president wilde dat Nederland de studies zou helpen actualiseren, waarna de uitvoering voortvarend ter hand moest worden genomen.’ Nog dezelfde dag stuurde Marion Kappeyne een bericht naar Den Haag en drie weken later was er een Nederlandse missie op hoog niveau. 

In de zomerperiode van 2011 bezocht een Nederlands consortium, bestaande uit Deltares, Royal HaskoningDHV en HKV en mede ondersteund door het Partners voor Water 3 programma, twee keer Colombia. Het doel was om advies uit te brengen over structurele oplossingen voor het door overstromingen getroffen gebied La Mojana in het noorden van het land. Het advies van het Nederlandse expertteam op basis van eerdere studies van de Nationale Universiteit van Colombia is zeer positief ontvangen door de Colombiaanse overheid. 

Hans Leenen (Royal HaskoningDHV) was lid van het expertteam. ‘Wij hebben vooral de langetermijnaspecten beschouwd en beoordeeld of de eerder uitgevoerde studies gevalideerd zijn, en gekeken of de conclusies en aanbevelingen ‘dutch proof’ waren. Daarbij lag de focus op veiligheid.’ Een belangrijke bevinding was het gebrek aan normstellingen. Dat klinkt wellicht wat saai, maar het is van groot belang voor het definiëren van maatregelen. Hans Leenen: ‘Die normen ontbreken in Colombia volledig en dat maakt het moeilijker om te discussiëren over de vraag hoe ingrijpend je maatregelen moeten zijn afgezet tegen de benodigde investeringen.’ Een ander aspect dat ook meer aandacht verdient, is de integrale benadering van het probleem. 

Hans Leenen: ‘Je moet dus niet alleen kijken naar het gebied van La Mojana, maar ook naar de aansluitende gebieden stroomopwaarts en stroomafwaarts. Als je daarmee geen rekening houdt, kun je nooit tot een adequate oplossing komen. Voor ons in Nederland de normaalste zaak van de wereld, in Colombia nog een grote uitdaging gelet op de institutionele setting.’ Tijdens een presentatie op het Colombiaanse “Witte Huis” (het Casa Nariño) op 1 augustus, heeft het consortium begeleid door het ministerie van Infrastructuur & Milieu advies uitgebracht. Dat bestaat onder andere uit het op korte termijn sluiten van dijkdoorbraken, het vervaardigen van overstromingskaarten, het kritisch beschouwen en nader uitwerken van een bestaand dijkconcept tot een volwaardig ontwerp, een analyse van het gehele riviersysteem, baggeren en opschonen van afvoerkanalen en “last but not least” versterking van het institutionele kader,  zodat er een duidelijke en transparante verdeling van verantwoordelijkheden ontstaat.
 

Lees Meer

Publicaties / Downloads / Films

video

Samenwerking Colombia - The Netherlands

Samenwerking Colombia - The Netherlands

publicatie

Magazine Colombia

Vorige case
Terug naar het overzicht
Volgende case