Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Deltalanden: water als voet tussen de deur

Het opbouwen van relaties met deltalanden is een belangrijke focus geweest van Partners voor Water 3. Die aanpak startte met vijf landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Vietnam en Mozambique. In 2014 kwamen Colombia en Myanmar erbij. Doel was een meer strategische, duurzame en duidelijker gestructureerde samenwerking, die zou moeten leiden tot daadwerkelijke verbetering van waterzekerheid en waterveiligheid. Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet, en ook lessen geleerd.

Op het niveau van government-to-government is met een aantal landen een duurzame structuur ontstaan, gericht op meerjarige plannen met een duidelijke visie. De aanpak staat model voor relaties met andere landen. Projecten staan niet meer op zichzelf, maar moeten passen in die langjarige ontwikkeling. De traditionele donorrol, gekoppeld aan het draaien van grote projecten, heeft plaatsgemaakt voor een samenwerking waarbij Nederland vooral expertise levert op het gebied van delta- en watertechnologie, maar ook op het gebied van governance en financiële engineering. De samenwerking met internationale financiële instituties, zoals de Wereldbank, kreeg toenemende aandacht.

Bij de start van Partners voor Water 3 was het de ambitie om vol in te zetten op de kansen voor de ‘BV Nederland’, de contracten zouden dan als het ware vanzelf volgen. Die verwachting is beperkt uitgekomen. Het streven was dat Nederlandse sectorpartijen optimaal betrokken zouden worden bij de uitvoering van strategische plannen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de componenten waarbij de Nederlandse sector toegevoegde waarde kan bieden; op prijs en op standaardproducten is de concurrentie vooral in Azië en Afrika te sterk. Het gaat dus om de krenten in de pap. In met name Indonesië en Vietnam begint de langjarige relatie vruchten af te werpen. Baggeraars, ingenieursbureaus en kennisinstellingen verwerven nieuwe opdrachten, los van Nederlandse financiering, en hebben dat mede aan die relatie te danken.

Het gaat met name om dat soort (grotere) bedrijven in die deelmarkten. De rol van het mkb is bescheiden. Voor zulke bedrijven is het ver weg, de marktkansen zijn beperkt en aanbestedingsprocessen zijn complex. Mkb-bedrijven moeten dan veel moeite doen voor ongewisse vooruitzichten. De inspanningen rond een meer duurzame textielindustrie in Bangladesh hebben bijvoorbeeld niet geleid tot de gehoopte contacten. In Egypte maakt de politieke situatie het moeilijk om op het niveau van strategische samenwerking grote stappen te zetten. 

Deze ervaringen hebben geleid tot een verschuiving naar een hedendaags ontwikkelingsperspectief, om landen te ondersteunen. Minister Schultz van Haegen heeft bij verschillende gelegenheden daarvoor de term ‘noblesse oblige’ gebruikt. Nederland kan een unieke rol vervullen om de wereld waterveiliger te maken. ‘Niet alleen omdat we het kunnen, maar omdat we het ook willen en moeten: noblesse oblige’, aldus minister Schultz van Haegen. Het op die manier werken aan de reputatie van Nederland zorgt ervoor dat landen graag op strategisch niveau met Nederland in gesprek willen. Dat levert ook weer betere ingangen op om de Nederlandse handelsbelangen te versterken. Water is dan een voet tussen de deur. De relatie met de stad Beira in Mozambique, die voor een belangrijk deel gerehabiliteerd gaat worden, kan dat dat betreft een goed voorbeeld worden.

De aanpak voor de deltalanden is voorts inspirerend geweest voor de Internationale Water Ambitie IWA) die de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu in februari 2016 presenteerden. De ambitie is dat vóór 2019 de waterproblemen in minstens acht stedelijke delta’s meetbaar moeten zijn verminderd. 
Tijdens Partners voor Water 3 is ook het concept van de Building Blocks ontwikkeld, een manier om gestructureerd te werken aan wateroplossingen voor delta’s. In de praktijk wordt het concept niet één-op-één toegepast, maar de building blocks zijn wel herkenbaar in veel plannen en adviezen. Het concept wordt bewust niet als noodzakelijk integraal pakket gepositioneerd, maar als ondersteunend instrument: de vraag is altijd leidend.
 

Lees Meer

Cases

case
Kansen vergroot in Beira

Kansen vergroot in Beira

case
Met elkaar het speelveld organiseren in Indonesië

Met elkaar het speelveld organiseren in Indonesië

case
Sterkere financiële basis voor samenwerking met Bangladesh

Sterkere financiële basis voor samenwerking met Bangladesh

case
President Santos belt: Nederland moet helpen

President Santos belt: Nederland moet helpen

case
Algemene terugblik deltaland Egypte

Algemene terugblik deltaland Egypte

case
Algemene terugblik deltaland Bangladesh

Algemene terugblik deltaland Bangladesh

case
Algemene terugblik deltaland Colombia

Algemene terugblik deltaland Colombia

case
Algemene terugblik deltaland Indonesië

Algemene terugblik deltaland Indonesië

case
Algemene terugblik deltaland Mozambique

Algemene terugblik deltaland Mozambique

case
Algemene terugblik deltaland Myanmar

Algemene terugblik deltaland Myanmar

case
Algemene terugblik deltaland Vietnam

Algemene terugblik deltaland Vietnam

Infographics

infographic
Intensieve samenwerking

Intensieve samenwerking

Downloads / Publicaties / Films

publicatie
Magazine Bangladesh

Magazine Bangladesh

publicatie
Magazine Colombia

Magazine Colombia

publicatie
Magazine Indonesië

Magazine Indonesië

video

Samenwerking Bangladesh - The Netherlands

Samenwerking Bangladesh - The Netherlands

video

Samenwerking Colombia-The Netherlands

Samenwerking Colombia-The Netherlands

video

12 building blocks for a delta approach

12 building blocks for a delta approach

publicatie
Magazine Delta Approach

Magazine Delta Approach