Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Contact

Voor meer informatie over het Partners voor Water 3 programma en het huidige Partners voor Water 2016-2021 programma, kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) / unit Partners voor Water
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

Bezoekadres
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
T (088) 042 42 42
F (088) 602 90 23
E administratiepvw@rvo.nl