Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Waterproof 2012: verzilveren van internationale kansen!

Circa 300 mensen bezochten op 27 november 2012 in De Fabrique in Maarssen het evenement 'Waterproof'. Tijdens dit evenement, georganiseerd door de uitvoerders van het programma Partners voor Water 3 programma, stond het programma en haar visie centraal. 

‘De Nederlandse watersector staat voor een grote uitdaging: het verdubbelen van de toegevoegde waarde in de periode tot 2020. Dit streven en de internationale concurrentie dwingen ons tempo te maken en krachten te bundelen. Om deze ambitie waar te kunnen maken is een nieuwe aanpak nodig die zich richt op Nederlandse betrokkenheid bij de uitvoering van grote waterprojecten: de 3e stap.’

De conferentie WATERPROOF 2012 was hét podium waar nationaal en internationaal waterbeleid werd besproken en bediscussieerd. Tijdens het ochtendprogramma werden de bezoekers bijgepraat over internationale ontwikkelingen in de watersector, internationaal waterbeleid en de Topsector Water. Centraal stond de 'derde stap' als nieuwe beleidsstap en aanpak voor de Nederlandse watersector. Dit met als doel om vanuit samenwerking tussen de vierhoek (overheid, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s) grote projecten internationaal te verzilveren en zo bij te dragen aan het oplossingen voor wereldwijde waterproblemen. 

In de middag vonden ruim dertig ronde tafel gesprekken plaats. In kleine groepen werd gediscussieerd over concrete cases, business suggesties en generieke vraagstukken, die centraal staan bij de groei van de Nederlandse watersector in het buitenland. 

Partners voor Water Award
De dag werd afgesloten met de uitreiking van de Partners voor Water Award 2012. Drie bijzondere projecten streden op het evenement voor deze bijzondere Award. Het was de tweede keer dat de award werd uitgereikt, in 2010 werd de award gewonnen door het bedrijf Dacom. De vakjury oordeelde toen dat Dacom het best belichaamde waar Partners voor Water voor staat:

  • het inzetten van een nieuwe technologie in een nieuwe markt
  • een consortium van samenwerkende bedrijven en een lokale partner
  • een product dat een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de wereldwijde waterproblematiek
  • een product met mogelijkheden om op veel plekken een succes te worden

De genomineerden voor 2012 waren:

  1. Sujol (Bangladesh). Een project onder leiding van de Ecological Management Foundation (EMF). Het consortium ontwikkelt een technologie om Arseen uit verontreinigd drinkwater te halen.
  2. Gasawka stroomgebied (Polen). Een project onder leiding van Nelen en Schuurmans om waterbehoefte en wateraanbod op elkaar af te stemmen.
  3. Optical Water Quality Measurements (Estland). Een project onder leiding van Water Insight. Het consortium ontwikkelde de WISP, en soort lasergun waarmee je makkelijk de kwaliteit van oppervlaktewater kunt meten.

Winnaar van de Award was het project ‘Optical water quality measurements, Estland’ van het consortium WaterInsight, IVM en BZIM.

Lees Meer

Foto's

Publicaties / Downloads / Films

video

Sfeerverslag Waterproof evenement 2012

Sfeerverslag Waterproof evenement 2012

video

PvW Award: Pitch Sujol project

PvW Award: Pitch Sujol project

video

PvW Award: Pitch Gasawka stroomgebied

PvW Award: Pitch Gasawka stroomgebied

video

PvW Award: Pitch Optical Water Quality Measurements

PvW Award: Pitch Optical Water Quality Measurements

 
Terug naar het overzicht
Volgende case