Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Draagvlak, samenhang en inspiratie

Vanwege het interdepartementale karakter van het programma kon Partners voor Water brede communicatieprojecten steunen waarin over alle internationale overheidsprogramma’s werd verteld, zodat de samenhang zichtbaar werd. Partners voor Water communicatiemiddelen boden een spreekbuis voor de interdepartementale samenwerking op watergebied die uiteindelijk uitmondde in de Internationale Water Ambitie. Bovendien was er volop ruimte voor best practices van organisaties die projecten uitvoerden in het kader van Partners voor Water. 

De sector had behoefte aan overzicht, aan een breder beeld van de verschillende mogelijkheden en vormen van ondersteuning. Het was voor een bedrijf soms moeilijk om zijn weg te vinden. En waar andere programma’s zich vaak puur op hun eigen activiteiten richtten, bood Partners voor Water een veel completere blik, waarin ook andere (overheids)programma’s in hun onderlinge samenhang aan bod kwamen. Dat was te danken aan het brede en flexibele karakter van het programma.

Kenmerkend voorbeeld is de zeer goed gelezen Water Internationaal Krant, die de internationale kansen en successen van de sector laat zien, in samenhang met het daarvoor ontwikkelde beleid en de beschikbare instrumenten. De krant (en het aansluitend daarop ontwikkelde online portal) gaf handen en voeten aan de aanjaagfunctie van Partners voor Water, dat mede de weg bereidde voor de interdepartementale Internationale Water Ambitie (IWA). De IWA werd in februari 2016 gepresenteerd, kort na de afsluiting van Partners voor Water 3.

Met het evenement Waterproof en met de uitreiking van de Partners voor Water Award (in 2010, 2012 en 2017) inspireerde het programma de sector met bijzondere  innovaties. In 2010 ging de eerste onderscheiding naar Dacom, The Soil Company en WaterWatch. Dankzij de unieke combinatie van een bodemsensor, een scanner en realtime satellietdata kon in Egyptische aardbeienteelt dezelfde oogst met de helft van het water worden gerealiseerd. Twee jaar later won de ‘WISP-3’ van Water Insight, een soort lasergun die eenvoudig en effectief de kwaliteit van oppervlaktewater kan meten. Beide innovaties kregen mede door de publiciteit grote aandacht en draaiden al snel mee in diverse internationale projecten. De Award voor 2017 wordt uitgereikt op donderdag 13 april.

Met steun van Partners voor Water werden in Nederland evenementen georganiseerd om de watersector te betrekken bij belangrijke onderwerpen. Wereldwaterdag bijvoorbeeld. Hier moest de verbinding gelegd worden tussen NGO’s en andere watersectorpartijen en werd de sector actief betrokken bij de Sustainable Development Goals. Maar ook het onderwerp ‘finance’ staat op de agenda dankzij Partners voor Water. Het evenement ‘Geld als water’ wees de sector op nieuwe manieren van financiering, nodig nu overheden zich steeds verder terugtrekken.
 

Lees Meer

Cases

case
Waterproof evenement 2012: verzilveren van internationale kansen!

Waterproof evenement 2012: verzilveren van internationale kansen!

case
Van veel bomen naar een bos: Water Internationaal communicatie

Van veel bomen naar een bos: Water Internationaal communicatie

case
'Elke dag is Wereld Waterdag'

'Elke dag is Wereld Waterdag'

Infographics

infographic
Grote evenementen en beursdeelnamen

Grote evenementen en beursdeelnamen

infographic
Partners voor Water Award

Partners voor Water Award

infographic
Publicaties

Publicaties

Downloads

publicatie
Toekomstvisie Water2020

Toekomstvisie Water2020

publicatie
Water Internationaal krant - september 2015

Water Internationaal krant - september 2015

publicatie
Water Internationaal krant - februari 2015

Water Internationaal krant - februari 2015

publicatie
Water Internationaal krant - augustus 2014

Water Internationaal krant - augustus 2014

publicatie
Water Internationaal krant - december 2013

Water Internationaal krant - december 2013

publicatie
Water Internationaal krant - juni 2013

Water Internationaal krant - juni 2013

publicatie
Water Internationaal krant - december 2012

Water Internationaal krant - december 2012

download
Partners voor Water krant - september 2012

Partners voor Water krant - september 2012

publicatie
Partners voor Water krant - mei 2012

Partners voor Water krant - mei 2012

publicatie
Partners voor Water krant - december 2011

Partners voor Water krant - december 2011

publicatie
Partners voor Water krant - september 2011

Partners voor Water krant - september 2011

publicatie
Partners voor Water krant - april 2011

Partners voor Water krant - april 2011